Általános adatvédelmi tájékoztatás a GDPR 13., 14. és 21. cikke alapján

Felelős

Az adatkezelésért és -feldolgozásért a VKF Renzel Magyarország Kft. felelős.

 

Önként megadott adatok

Alapvetően csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyek a szerződéskötéshez nélkülözhetetlenek.

Bizonyos adatok megadása önkéntes alapon történik. Ezeknek az adatoknak a hiánya nem jár semmilyen negatív következményekkel. Azonban egyedi esetekben a megadás elmaradása a későbbi kommunikációt megnehezítheti, illetve késleltetheti.

 

Adatok feldolgozása a szerződés teljesítéséhez

Az összegyűjtött adatokat szerződés teljesítése céljából az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján dolgozzuk fel. Ez magában foglalja az azzal összefüggő ügyfélkezelést is.

Amennyiben szükséges, a személyes adatokat továbbíthatják a Heinz Renzel Holding GmbH konszernen belül, amelyhez a VKF Renzel Magyarország Kft. tartozik, valamint továbbadhatják azoknak a cégeknek (például hitelintézeteknek a fizetés lebonyolításához, beszállítóknak, házhoz szállítást végző cégeknek), amelyek a szerződés teljesítésében részt vesznek.

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat törzsadatként az üzleti partnernél tároljuk, és kívánság esetén bármikor törölhetőek. Az adatokat nem töröljük, amennyiben a szerződés teljesülése után még fennmaradó beszedendő nyitott követelések vannak. Törvény által előírt megőrzési határidők fennállása esetén az érintett adatokat ezeknek a határidőknek az időtartamára archiváljuk.

 

A jogos érdekek védelme érdekében történő adatfeldolgozás

Egyedi esetekben személyes adatait felülvizsgálati, illetve megfelelőségi intézkedések végzése céljából feldolgozzuk. Ezért személyes adatait ebben az összefüggésben részben a cégen belüli folyamatok optimalizálása érdekében dolgozzuk fel. Fennáll annak a lehetősége, hogy külső, harmadik felek ebből a célból hozzáférést kaphatnak személyes adataihoz.

A feldolgozási tevékenység az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, és az adatfeldolgozás és a folyamatok jogszerűségét a saját érdekünkben teljes körűen biztosítjuk a VKF Renzel Magyarország Kft. cégen belül.

 

A hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozás

Amennyiben különálló hozzájárulását adta ahhoz, hogy mi telefonon vagy e-mailben a Heinz Renzel Holding GmbH konszern termékeiről és szolgáltatásairól információkat adjunk, akkor a megfelelő feldolgozás az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ami a visszavonásig az Ön által adott hozzájárulás alapján megtörtént feldolgozási tevékenységek jogszerűségét nem érinti. A hozzájárulás visszavonása esetén megszüntetjük az annak megfelelő adatfeldolgozási tevékenységet.

 

Adatok feldolgozása direkt marketing céljából

Az Ön adatait direkt marketing, különösen reklámkiadványaink e-mailben, valamint részben postai úton történő elküldése céljából dolgozzuk fel. Az adatfeldolgozás az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint annak érdekében történik, hogy Önt tájékoztathassuk termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ezt az adatfeldolgozást minden ügyfélnek jogában áll letiltania, amelynek gyakorlása az adatok direkt marketing céljából végzett feldolgozásának befejezését eredményezi. Amennyiben az adatok tárolására kizárólag a direkt marketing céljából került sor, akkor ezeket a letiltást követően töröljük.

 

Az adatok fogadói

Kizárólag akkor továbbítjuk adatait harmadik félnek (például hitelintézeteknek a fizetés lebonyolításához, jogászoknak nyitott követelések érvényesítéséhez, kiválasztott nyomdai szolgáltatóknak, postai szolgáltatóknak vagy futárszolgálatoknak az Ön rendelésének házhoz szállítása céljából), amennyiben az adatvédelmi jog szerinti továbbítási engedély (például a fent említett jogszabály szerint) fennáll.

Továbbá az Ön adatait olyan külső szolgáltatóknak (például információtechnológiai szolgáltatóknak, adatmegsemmisítő és archiváló cégeknek, nyomdai szolgáltatóknak) adjuk át, amelyek a megrendelés feldolgozása keretében, szigorúan az útmutatásokat követve támogatást nyújtanak számunkra.

Abban az esetben, ha a megrendelés feldolgozása keretében az Ön adatait külföldi szolgáltatóknak továbbítjuk, akkor minden esetben rendelkezésre áll a megfelelő garancia arra, hogy a kapcsolódó adatfeldolgozási szerződéseket, és amennyiben szükséges, az EU által előírt szabványos szerződéseket az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 46. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint megkötöttük az adatfeldolgozást végzőkkel.

Személyes adatait harmadik feleknek nem értékesítjük, és másmilyen formában sem bocsátjuk el- vagy átadásra.

 

Olyan adatok kezelése, amelyeket nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttünk össze

A meglévő adatfeldolgozás kiegészítéseként feldolgozunk olyan kapcsolati adatokat is, amelyeket mi nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttünk össze, és adott esetben ezekkel kiegészítjük a meglévő adatfájlainkat.

Ennél a következő esetről van szó: VKF Renzel Magyarország Kft. különböző szolgáltatóktól megvásárol adatfájlokat, ezeket saját rendszerében eltárolja, és a törvény által engedélyezett keretek között reklámcélú megkereséshez felhasználja. Ebben az esetben azonban nem személyes adatokról, hanem kizárólag cégek címadatairól van szó.

Ezen felül fennáll annak a lehetősége, hogy egy nálunk rendelést leadó ügyfél a saját címadatait megadja, mivel a rendelést Önhöz kell kiszállítani, illetve egyéb olyan személyes adatokat ad meg, amelyeket a nyomtatási megbízás keretében fel kell dolgozni. Ezeket az adatokat a megrendelés teljesítése érdekében dolgozzuk fel. Szintén fennáll annak a lehetősége, hogy az Ön adatainak megadására a számla befogadójaként (vevőként) kerül sor.

 

Az adatvédelmi felelős kapcsolati adatai

VKF Renzel GmbH
Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tel. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de

A https://www.vkf-renzel.hu/content/adatkezelesi-tajekoztato/ internetes oldalon megtalálja azt az adatvédelmi tájékoztatást, amely ennek az általános adatvédelmi tájékoztatásnak a kiegészítéseként, speciális információkat nyújt az online boltunkban alkalmazott adatvédelmi intézkedésekről.

 

Tájékoztatás az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 21. cikke szerinti ellentmondási jogról

Amennyiben az adatok összegyűjtése az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (a jogos érdekek védelme érdekében történő adatfeldolgozás) alapján történt, jogában áll, hogy az Ön egyedi helyzetéből adódó okokból kifolyólag bármikor megtilthassa az adatok feldolgozását. Ezt követően a személyes adatok feldolgozását már nem folytatjuk, kivéve azt az esetet, ha olyan bizonyíthatóan nyomós védendő okokból kerül a feldolgozásra sor, amelyek meghaladják az érintett személy érdekét, jogait és szabadságát, illetve a feldolgozás a törvényes jog érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál. Kérjük, hogy az ellentmondást lehetőség szerint a következő címre küldje: info@vkf-renzel.hu

 

Tájékoztatás a direkt marketinggel szembeni ellentmondási jogról

Az Ön adatait direkt marketing céljából feldolgozzuk. Ezt az adatfeldolgozást Önnek jogában áll letiltania, amelynek gyakorlása az adatok direkt marketing céljából végzett feldolgozásának befejezését eredményezi. Kérjük, hogy az ellentmondást lehetőség szerint a következő címre küldje: info@vkf-renzel.hu

 

Az érintett személy jogai

Az érintett személyeknek jogukban áll, hogy tájékoztatást kérjenek a felelős féltől az érintett személyes adatokról, valamint a helytelen adatok helyesbítésének vagy törlésének jogáról, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 17. cikkében említett okok egyike fennáll, például amikor az adatok az adott célok eléréséhez már nem szükségesek. Továbbá fennáll a feldolgozási kör korlátozására való jog, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 18. cikkében megnevezett feltételek egyike teljesül, valamint az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 20. cikke szerinti adattovábbítási jog eseteiben. Amennyiben az adatok összegyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (hatósági feladatok teljesítéséhez szükséges vagy a nyilvános érdekek védelme érdekében történő adatfeldolgozás) vagy az f) pont alapján (a jogos érdekek védelme érdekében történő adatfeldolgozás) került sor, az érintett személynek jogában áll, hogy az egyedi helyzetéből adódó okokból kifolyólag bármikor megtilthassa az adatok feldolgozását. Ezt követően a személyes adatok feldolgozását már nem folytatjuk, kivéve azt az esetet, ha olyan bizonyíthatóan nyomós védendő okokból kerül a feldolgozásra sor, amelyek meghaladják az érintett személy érdekét, jogait és szabadságát, illetve a feldolgozás a törvényes jog érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

 

Panasztételi jog egy felügyeleti hatóságnál

Minden érintett személynek jogában áll panasszal élni egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben azon a véleményen van, hogy személyes adatainak feldolgozása az adatvédelmi jog előírásaiba ütközik. A panasztételi jog érvényesítésére különösen az érintett személy, illetve a feltételezett elkövető tartózkodási helye szerinti tagállamban illetékes egyik felügyeleti hatóságnál van lehetőség.

 

Menü bezárása
Felfelé