Általános üzleti feltételek

Az összes szállítás és szolgáltatás az alábbi feltételek szerint történik.

Árak
Minden feltüntetett ár kötelezettség nélküli nettó ár. Ennek a katalógusnak ill. árlistának a megjelenésétől számítva minden korábbi ár érvényét veszti. A nem egyedi mintákat listaáron számlázzuk ki.

Szállítási határidő Megegyezés szerint. Minden terméket a lehető leggyorsabban elkészítünk és leszállítunk. Raktári árut azonnal szállítunk. A megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű. Kártérítés a szállítás nem vagy késedelmes teljesítése esetén kizárt.

Áruküldés
A kiszállítás gyárunkból ill. raktárunkból történik a legkedvezőbb lehetőséggel, a megrendelő költségére és kockázatára. Különleges kívánságokat mint EXPRESSZ, EMS, UPS....stb. megrendeléskor kérjük megadni.

Csomagolás
Extra csomagolási költséget kiszámlázzuk. ARA licenszpartnerek vagyunk 9587 számmal, ezért csomagolóanyagot nem veszünk vissza.

Fizetési feltételek
30 nap, vagy 10 napon belül 2% kedvezménnyel. Új ügyfelek esetén utánvéttel. Ismétlődő késedelmes fizetés esetén automatikusan áttérünk az utánvéttel való szállításra. Amennyi-ben még sem utánvéttel küldjük az árut, abban az esetben fizetési feltételként előre fizetés 2% kedvezménnyel érvényes. Egyedi megren-delés esetén 50% előleget kérünk, megegyezés alapján változható. Jogosulatlan levonások, mint nagyobb kedvezmény, kedvezmény levonása a kedvezményre jogosító határidő lejárata után, csomagolási levonások, portólevonások vagy más indokolatlan levonások, melyeket előre nem egyeztettek velünk, nyitott követelések maradnak, melye-ket behajtunk. Késedelmes fizetés esetén a szokásos késedelmi kamatokat számítjuk fel.

Tulajdonjog
Folyószámla- / egyenleg záradék (Üzleti kapcsolat záradék): Az áru az eladó tulajdonában marad addig, amíg valamennyi fennálló követelése az eladónak a vevővel szemben nincs kiegyenlítve, beleértve jövőbeli követeléseket az egyidejű vagy később származó megbízások-ból. Ez akkor is érvényes, ha egyes vagy vala-mennyi követelését az eladónak egy folyószámlára felvették, az egyenleget elismerték. A meghosszabbított tulajdonjog fenntartása az áru viszonteladása esetén előzetes lemondási záradékkal: A vevő az eladó tulajdonában lévő áru eladására szabályszerű üzletmenet esetén akkor jogosult, ha a vevő az eladó részére már minden követeléséről lemondott, melyek a vevőnek az áru viszonteladásából keletkeznek. Amennyiben az eladó tulajdonát képező árut a vevő feldolgozatlanul, feldolgozva vagy a kizárólag vevő tulajdonát képező áruval kapcsolatban elidegeníti, akkor vevő már most lemond az eladó részére a viszonteladásból származó minden követeléséről. Amennyiben az eladó

Ár-garancia
Arra törekszünk, hogy a katalógusban feltüntetett árak a katalógus érvényességi ideje alatt ne változzanak. Amennyiben árfolyamváltozás, alapanyagár-változás, vagy egyéb gazdasági ok miatt árkorrekció szükséges, megrendeléskor ill. megrendelés visszaigazolásakor közöljük. A katalógusban szereplő illusztrációk, méretek és súlyok kötelezettség nélküliek. Egy termék szállításánál a vevő megrendelésében mega-dott cikkszám a mérvadó. Kiegészítő termékleírás azonosságát a megrendelésben szereplő cikkszámmal nem áll módunkban egyeztetni. Számláinkban mindig cikkszámot és termékleírást adunk meg. Ettől eltérő leírásokat, adatokat nem tudunk figyelembe venni. Az esetleges egyedi kéréseket írásban kell közölni. Megrendelés megváltoztatása, lemondása megrendelt, vagy leszállított áruk esetében nem lehetséges. Egyedi-, nyomdai-, papír termékek, ajándéktárgyak gyártásánál a megrendelt mennyiségtől 10% eltérés lehetséges.

Export
Exportszállítások ausztriai raktárunkból utánvéttel, vagy előre fizetéssel a megrendelő kockázatára történik. Más fizetési módokkal való fizetés csak előzetesen egyeztetett feltételek alapján lehetséges. Vámpapírok és egyéb dokumentumok beszerzése a vevőt terhelik. európai uniós adószámunk: ATU 446 068 05.

Hiány, hiba
Az észlelt hibákat, hiányosságokat az áru kézhezvételét követő két napon belül írásban kell jelezni, hogy a szavatosság érvényben maradjon. Esetleges visszaszállítás csak eredeti csomagolásban, szállítólevéllel lehetséges. Szállítási károkat, veszteségeket a vevőnek a szállítmányozónál az áru átvétele előtt kell jegyzőkönyvezni. Ez érvényes azoknál a károknál is melyek a csomagolás sérülésekor nem láthatók.

Szavatosság
Az általunk szállított árukra szavatosságot biztosítunk. Szavatossági kötelezettségünk megszűnik, amennyibe belegyezésünk nélkül az általunk szállított árut megváltoztatják, vagy megjavítják. Idegen javítási költséget csak akkor ismerünk el, ha előzetesen beleegyezésünket kérték. 50 EUR-t meghaladó javítási megbízásoknál írásos költségvetést adunk. Elektromos eszközök, szoftverek és hasonló termékek használatából adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Árucsere
Árucserére csak hibás áru vagy jogos reklamáció esetében van lehetőség. Megren-delést, félreértések elkerülése miatt, csak írás-ban fogadunk el. A visszaküldött árut kicserél-jük, vagy a vételárat visszafizetjük. Visszaküldés csak írásbeli beleegyezésünkkel lehetséges, különben a vevő költségére visszaküldjük. Hibás megrendelésből adódó visszaküldéskor az áru értékének 10%-át adminisztrációs költségként levonjuk.

Teljesítés helye – bírói illetékesség
Minden szállítás és fizetés teljesítési helye Sitzenberg- Reidling. Minden üzleti kapcsolatból adódó vita bírói illetékességi helye Tulln. A létrejött szerződésekben kizárólag az ausztriai jogrendszer a mértékadó.

Fontos tudnivalók
Az Önök címét EDV rendszerünkben tároljuk. DVR számunk: 0837512 Címváltozásukat kérjük tudassák velünk, hogy aktuális árajánlatunkat továbbítani tudjuk. Amennyiben Önök nem értenek egyet azzal, hogy címüket rendszerünkben tároljuk, kérjük jelezzék, címüket adatbázisunkból azonnal törölni fogjuk. 18 éven aluliak rendelése esetén a szülő, vagy gondviselő írásos beleegyezése szükséges. Kiárusított árukat adott esetben hasonló, vagy azonos értékűekre cserélhetjük.
30 EUR-nál kisebb értékű megrendelések esetében 5 EUR többletköltséget számítunk fel.
A megadott értékesítési feltételek minden esetben mértékadók, az Önök ettől eltérő feltételeit nem tudjuk figyelembe venni.

Katalógusunk szerzői jogvédelem alá tartozik. Minden jogot fenntartunk. A szövegek, fényképek, ábrák felhasználása, - eredetiben, kivonataiban, vagy megváltoztatva – a VKF Renzel GmbH írásos beleegyezése nél-kül nem lehetséges és büntethető.

Ez különösen érvényes sokszorosítás, fordítás és/vagy adatfeldolgozó rendszerek esetében.

A katalógusban szabadalmak, minták és márkanevek találhatók, melyek szintén védettek.

Az illusztrációk színhelyességét nem garantáljuk.

VKF Renzel Magyarország Tel. +36 26 (06) 26-362-493, Fax +36 26 (06) 26-711-050 - Fő oldal